Over ons    |    Informatie    |    Contact

Prijsaanpassing 2010

vrijdag 18 december 2009

De Leidinggroothandel heeft de afgelopen jaren succesvol getracht rust en stabiliteit in zijn prijsniveau te handhaven.

Ondanks sterke prijsschommelingen is het steeds weer gelukt om tussentijdse en/of ingrijpende prijsverhogingen ten tijde van het lopende kalenderjaar te vermijden.

Ondanks de huidige economische en roerige ontwikkelingen streven wij ernaar onze vaste prijspolitiek ook in de toekomst voort te zetten.

Middels dit schrijven delen wij u mee dat wij ons ook in het komende jaar aan de landelijk geldende prijslijsten van onze leveranciers zullen liëren, en waar nodig onze prijzen voor het komende kalenderjaar zullen corrigeren.

Per 1 februari 2010 gaan onze nieuwe prijzen in en vindt u de actuele prijzen op onze website:

www.deleidinggroothandel.nl

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u eveneens contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Wij danken u voor de prettige samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen en wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig en succesvol 2010 toe.

Terug
login